ADMINISTRATIE-en ADVIESKANTOOR DARKROAD

                           Eigenaar:  Ed de Jong, Donkereweg 5, 4416 PM Kruiningen

                           Mail:   info@darkroad.nl             

 

 Ons kantoor kan u van dienst zijn op de volgende terreinen:

* administratie van uw onderneming 

* loonadministratie

* fiscale adviezen

* opmaken van de jaarrekening

* opmaken belastingaangifte inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting

* opmaken periodieke aangifte omzetbelasting

* advisering en bemiddeling bij belastingschulden ondernemers

* advisering en bemiddeling bij arbeidsconflicten

                     Site under construction